Ładowanie...

Regulamin serwisu www.aktywnyrozwoj.org.pl oraz informacje dla użytkownika

Witamy na stronie internetowej i platformie e-learningowej Aktywnego Rozwoju. W tym miejscu znajdują się użyteczne informacje o zawartości i sposobie użytkowania oraz regulamin serwisu www.aktywnyrozwoj.org.pl.


Użyteczne informacje dotyczące strony aktywnyrozwoj.org.pl


Jak korzystać ze strony?

Zacznij od głównej witryny . aktywnyrozwoj.org.pl to miejsce, w którym rozpoczyna się każda wizyta na platformie. Stąd za pośrednictwem menu  można przejść do dowolnego miejsca na naszej domenie. Na głównej stronie znajdują się skróty ostatnich wiadomości na Blogu, filmy promocyjne i moduł prezentujący naszą ofertę. Aby w dowolnym momencie wrócić na stronę główną wystarczy kliknąć w logo Aktywny Rozwój, które znajduje się w menu.


Opinie i komentarze

Na stronie aktywnyrozwoj.org.pl umieszczamy opinie i komentarze naszych uczniów. Wszystkie publikujemy za zgodą autorów. Statystyki i wykresy generowane są automatycznie na podstawie ankiet wypełnianych przez uczniów po zakończeniu kursów. W odniesieniu do treści zastrzegamy sobie prawo selekcji oraz redakcji gramatycznej, przy zachowaniu wartości merytorycznej komentarzy.


Serwisy społecznościowe

Zachęcamy wszystkich uczniów oraz osoby odwiedzające stronę aktywnyrozwoj.org.pl do polubieniu oficjalnego profilu naszej szkoły na Facebooku:
www.facebook.com/EuropejskiInstytutSzkoleniowy

Ponadto zachęcamy do udostępniania publikowanych naszych treści na swoich profilach (share) oraz „lajkowania” (like) ciekawych materiałów. W ten sposób będziemy mogli lepiej dopasować treści na stronie do oczekiwań uczniów, rodziców i innych jego użytkowników.

 

Logowanie

W górnej części serwisu znajdują pola „Login” i „Hasło”. W celu zalogowania się do platformy należy wpisać indywidualny login oraz hasło, które zostaną wygenerowane podczas rejestracji. Po kliknięciu przycisku „Zaloguj” strona automatycznie przekierowuje nas do platformy e-learningowej.

 

Blog

Interesuje Cię co dzieje się w naszej szkole? Chciałbyś się czegoś dowiedzieć na temat nowoczesnej edukacji? Wejdź na naszego Bloga i poznaj nas lepiej. Większość materiałów  dostępnych jest również na Facebooku. Wszystkie informacje podzielone na kategorie znajdziesz na  blog.aktywnyrozwoj.org.pl. Wystarczy, że klikniesz w odsyłacz po prawej stronie.

 

Oferta

Dołożyliśmy wszelkich  starań, aby zaprezentować wszystkie oferty naszych kursów w przejrzystej formie. Wystarczy kliknąć na wybrany odsyłacz, aby pojawiły się informacje na  temat kursu. Przygotowaliśmy mapy myśli, prezentacje, opisy i statystyki, aby możliwie najpełniej przedstawić korzyści, jakie wynikają z udziału w naszych szkoleniach.

 

Nasza szkoła

Zależy nam, aby nasi uczniowie i wszyscy goście na stronie poznali ideę, którą promujemy oraz wartości, które wyznajemy w naszej pracy. W tym miejscu również prezentujemy certyfikaty, pozwolenia, dyplomy i nagrody, które otrzymujemy. Najważniejsze są jednak opinie naszych uczniów i ich sukcesy, którymi chcemy się chwalić, bo to one nadają sens naszej pracy. Sukces ucznia jest sukcesem nauczyciela.

 

Efektywność

Chcemy wiedzieć co robimy dobrze, a co możemy robić lepiej. Od kilku lat prowadzimy regularne badania ewaluacyjne wśród naszych uczniów. W dziale Efektywność umieściliśmy wybrane odpowiedzi z naszych ankiet, a także opinie uczniów.

 

Pliki do pobrania

Stworzyliśmy ten dział, by móc przekazać więcej materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych,  Gwarantujemy wygodny i bezpieczny dostęp do plików. Z pewnością znajdziesz  tu coś ciekawego dla siebie.

 

Newsletter

Jeżeli zainteresowała Cię tematyka naszej strony. Skorzystaj z naszego  Newslettera . W ten sposób otrzymasz dostęp do większej ilości materiału, a także do ofert specjalnych. Kod pocztowy służy identyfikacji regionalnej, na okoliczność ofert specjalnych, czy też ewentualnego spotkania z Konsultantem Oświatowym.

 

Kontakt&Pomoc

Masz pytanie? Chcesz zgłosić sugestię lub problem? A może skontaktować się z nami w całkowicie innej sprawie. Wejdź do zakładki kontakt, a następnie wybierz dział i osobę, do której w razie pytań możesz zadzwonić, napisać maila lub poprosić o kontakt osobisty.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) zostaną opracowane w formie filmów instruktażowych i opublikowane w dziale Pomoc.


Opis technologii

Strona internetowa została stworzona w oparciu o platformę WordPress z wykorzystaniem technologii PHP, Java Script, HTML5. Strona aktywnyrozwoj.org.pl jest zoptymalizowana do przeglądania na urządzeniach mobilnych (RWD).

Platforma e-learningowa Aktywny Rozwój wykorzystuje technologię PHP, Java Script, Flash Player. Dla prawidłowego działania platformy zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Przeglądarkę Google Chrome można bezpłatnie pobrać ze strony producenta. Dostęp do strony z plikiem instalacyjnym przeglądarki możliwy jest również za pośrednictwem ze strony i platformy Aktywny Rozwój.

 

Regulamin www.aktywnyrozwoj.org.pl

 

I. Informacje podstawowe

 

1. Właścicielem i operatorem strony internetowej dostępnej pod domeną www.aktywnyrozwoj.org.pl jest Stowarzyszenie „Aktywny Rozwój” (zwany dalej AR) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ( 41-300 Dąbrowa Górnicza) przy ul. Korzeniec 11, wpisana do KRS pod numerem KRS: 0000287190, NIP: 6292377280,REGON: 240723095.

2. Strona służy jako platforma do realizacji kursów e-learningowych dla uczniów Aktywny Rozwój oraz źródło informacji o ofercie szkoleniowej i działalności Aktywny Rozwój.
3. Osoba korzystająca ze strony, zwana dalej „Użytkownikiem” zobowiązana jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 

II. Odpowiedzialność za zawartość strony

 

1. Aktywny Rozwój odpowiada jedynie za treści, które zostały zamieszczone na stronie przez jej administratorów i redaktorów, zastrzegając sobie prawo do błędów i pomyłek.

2. Aktywny Rozwój dokłada wszelkich starań, aby informacje i materiały dostępne na stronie były aktualne, kompletne i rzeczowe.

3. Aktywny Rozwój zastrzega sobie prawo zmiany informacji o ofercie, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

4. Aktywny Rozwój nie odpowiada za treści stron internetowych, do których odwołanie (link) może zostać umieszczony na stronie www.aktywnyrozwoj.org.pl. Za treść wyżej wymienionych stron odpowiada ich administrator.

 

III. Prawa autorskie

1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
2. Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie elementów strony (w tym treści, dokumentów, plików, materiałów graficznych i multimedialnych), wymaga zgody AR
3. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że uzyskana została zgoda Aktywny Rozwój.
4. Aktywny Rozwój zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych, określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego, w stosunku do Użytkowników naruszających prawa autorskie Aktywny Rozwój.


IV. Udział w kursach e-learningowych

 

1. Warunkiem formalnym uczestnictwa w kursach e-learningowych Aktywny Rozwój, jest zawarcie Umowy z Aktywny Rozwój, określającej warunki uczestnictwa w kursach.

2. W okresie trwania Umowy Użytkownik ma możliwości uczestnictwa w wybranych kursach, oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym.

3. Kursy Aktywny Rozwój prowadzone są metodą samokształcenia kierowanego. Samokształcenie kierowane jest metodą kształcenia na odległość przy użyciu komputerów, Internetu oraz innych środków porozumiewania się na odległość, polegająca na połączeniu pracy własnej ucznia i opieki dydaktycznej nauczyciela/opiekuna.

4. Aktywny Rozwój zajmuje się obsługą metodyczną uczestnika kursu, zgodnie ze swoim statutem. Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego jest inicjatywa uczestnika w zakresie kontaktowania się za pomocą dostępnych środków komunikowania się na odległość (Internet, telefon, inne) lub za pośrednictwem poczty. Aktywny Rozwój nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku takiej inicjatywy Uczestnika.

5. Wszelkie dodatkowe materiały dydaktyczne, stanowiące zawartość kursu są przesyłane do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej.

6. Użytkownik platformy e-learningowej ma możliwość kontaktu z przydzielonym przez Aktywny Rozwój nauczycielem, który odbywa się poprzez: pocztę elektroniczna, telefon oraz komunikatory internetowe. Inicjowanie kontaktu z nauczycielem prowadzącym, w podanych terminach konsultacji, znajduje się po stronie Użytkownika.

7. Użytkownik uzyskuje czasowy dostęp do Konta Ucznia, który jest wystarczający do ukończenia wybranych kursów. W sytuacji, gdy okres aktywność konta nie jest dostateczny, Administrator może bezpłatnie przedłużyć ważność Konta Ucznia, na wniosek Ucznia lub Rodzica/Opiekuna.

8. Rodzic/opiekun niepełnoletniego ucznia może udzielić zezwolenia na kontakt nauczycieli oraz koordynatorów kursów bezpośrednio z dzieckiem.


V. Ochrona prywatności

1. Aktywny Rozwój, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Aktywny Rozwój w zakresie określonym w oświadczeniu podpisanym lub zaakceptowanym przez Użytkownika.

3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy okazji pozyskiwania ankiet, spotkań z Konsultantami Oświatowymi, poprzez działania marketingowe oraz w ramach korzystania Użytkowników ze strony. Przechowywanie i zakres przetwarzania danych wynika bezpośrednio z oświadczenia Użytkownika.

4. Korzystanie ze strony wiąże się z przekazywaniem informacji, wykorzystywanych do wewnętrznych celów statystycznych Aktywny Rozwój. Informacje przetwarzane w ten sposób dotyczą zachowań Użytkowników na stronie, w tym adresy stron otwieranych za pośrednictwem strony, miejsc w sieci, z których Użytkownik został przekierowany na stronę www.aktywnyrozwoj.org.pl, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu IP.

5. Użytkownik ma prawo udostępnić materiały ze strony Aktywny Rozwój, korzystając z przycisków mediów społecznościowych umieszczonych na stronie.

6. Na żądanie właściwego urzędu Aktywny Rozwój ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

7. Użytkownik ma obowiązek zabezpieczenia posiadanego hasła i loginu do strony, aby chronić dostęp do swojego profilu przed osobami trzecimi, zabezpieczając tym samym informacje zapisane w profilu Użytkownika. Użytkownik powinien każdorazowo wylogować się ze swojego profilu, gdy korzysta z komputera, do którego dostęp mają osoby trzecie.

8. Strona www.aktywnyrozwoj.org.pl korzysta z technologii Cookies

9. Użytkownik ma możliwość dopisania swojego adresu mailowego do listy wysyłkowej Newslettera. Użytkownik proszony jest dodatkowo o podanie kodu pocztowego. Podanie kodu pocztowego pozwala lepiej dopasować treści kierowane do określonych regionów geograficznych. Newsletter może zawierać treści promujące ofertę Aktywny Rozwój.

10. Użytkownik ma prawo wglądu w zapisane dane osobowe.


VI. Postanowienia końcowe

 

1. Aktywny Rozwój dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona i platforma e-learningowa działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik proszony jest o zgłoszenia ich drogą mailową na adres administrator@aktywnyrozwoj.org.pl

3. Aktywny Rozwój zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie aktywnyrozwoj.org.pl wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji.

 

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 30 marzec 2022 r.