Kurs z matematyki online 4 klasa

Kurs matematyki online klasa 4

Jak nauczyć dzieci matematyki w klasie 4?
To pytanie niewątpliwie zadają sobie rodzice uczniów,
którzy zakończyli etap zabawy w matematykę w szkole.

Kurs matematyki online klasa 4
Kurs matematyki online klasa 4

Klasa 4, to niewątpliwie przełomowy czas dla dzieci,
w związku z tym, że pojawiają się nowi nauczyciele,
prawie do każdego  przedmiotu.
Mają też oni większe wymagania niż było to w klasie 1-3.

Jest to bez wątpienia ogromny stres,
co powoduje, że dzieciom trudniej się uczy.

W związku z tym, pomoc dziecku w dobrym starcie
w dziedzinie matematyki jest niezbędna.

Dlatego nasze stowarzyszenie proponuje
kurs z matematyki online do 4 klasy,
który wspomaga naukę tego przedmiotu.

Zapraszam na darmową lekcję, dzięki której zobaczysz,
że matematyka nie taka trudna, jeśli podczas nauki wykorzystywane
są sposoby na łatwe zapamiętywanie.

Odbieram bezpłatną lekcję

 

Lekcje w programie są zgodne z kolejnością tematów w szkole,
dzięki temu dziecko może utrwalać wiedzę na bieżąco
lub poznawać ją z wyprzedzeniem.

Kurs z matematyki online 4 klasa ma bardzo interesującą formułę
i przede wszystkim ma na celu utrwalenie umiejętności matematycznych.

Jest oczywiście zgodny z nową podstawą programową,
i w związku z tym rodzice traktują go  jako kurs korepetycji z matematyki
dla klasy 4.

Co zawiera Kurs matematyki online klasa 4?

1. Pierwsze 8 lekcji, to lekcje powtórzeniowe z klas 1-3:

Kurs matematyki online klasa 4
 • uczeń utrwala dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, poznaje różne sposoby liczenia.
 • przypomina sobie sposób analizy zadania tekstowego, planuje mapę myśli do tego typu zadań.
 • utrwala pojęcie  „o ile więcej, i ile mniej” oraz ćwiczy odczytywanie i zaznaczanie liczb na osi liczbowej

2.  Kolejne obejmują nowe zagadnienia dla ucznia z działu
„Liczby naturalne”:

Kurs matematyki online klasa 4
 • uczeń poznaje szacowanie liczb, które jest  bardzo przydatne podczas zakupów
 • zapoznaje się z rzymskim systemem zapisywania liczb w zakresie 30 oraz uczy się jak odczytywać „Który to wiek?”
 • dzieci uczą się jak zapisywać i odczytywać wielkie liczby w zakresie miliona
 • zapoznaje się z cechami podzielności przez 5, 10 i 2 oraz  3 i 9
 • dwa tematy dotyczące obliczeń zegarowych i kalendarzowych
 • kolejność wykonywania działań
 • potęgowanie
 • dzielenie z resztą, bardzo przydatne przy temacie dzielenia pisemnego,  które uczniowie poznają w klasie IV

3. Lekcje od 19-23 to wprowadzenie działań pisemnych,
czyli tzw. działań pod kreską:

Kurs matematyki online klasa 4
 • dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym
 • mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe, wielocyfrowe i z zerami na końcu
 • dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

4. W lekcjach od 24 do 29 uczeń odwiedza Królestwo Płaszczaków
i poznaje geometrię:

 • poznaje pojęcie punktu, prostej, półprostej oraz proste równoległe i prostopadłe
 • lekcja 25 to wprowadzenie pojęcia kąta i jego rodzajów ( w niektórych podręcznikach jest to temat w klasie V)
 • w lekcji  26  Odcinkusek uczy jednostek długości i mierzenia odcinków
 • lekcja 29 to skala i plan
 • w 28 lekcji uczeń poznaje własności koła i okręgu
 • lekcja 27 to prostokąty i kwadraty i ich obwody

5. Lekcje od 30 do 34 to Kraina Ułamków Zwykłych
i tu zaczyna się poszukiwanie zaginionej królewny,
historia która bardzo podoba się dzieciakom:

Kurs matematyki online klasa 4
 •  dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 •  liczby mieszane i ułamek jako iloraz
 •  skracanie i rozszerzanie ułamków
 •  porównujemy ułamki zwykłe
 •  wprowadzenie pojęcia ułamka jako części całości

6. Kolejne lekcje od 35-38 to zmagania ze zbuntowanymi ułamkami
czyli ułamkami dziesiętnymi:

 

 • dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
 • poznajemy wyrażenia dwumianowane i zapis jednostek za pomocą ułamków dziesiętnych
 • porównujemy ułamki dziesiętne
 • lekcja 35 wprowadza ucznia w świat ułamków dziesiętnych, tu uczymy zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne

7. Dwie ostatnie lekcje 39 i 40 to geometria:

Kurs matematyki online klasa 4
 • lekcja 39 to pole prostokąta
 • lekcja 40 to omówienie podstawowych własności prostopadłościanu i sześcianu.

Każda lekcja to kolejna przygoda, treści matematyczne są przekazywane
w sposób dostępny dla dziecka, ciekawie, wszystkie powtórki w formie wierszowanej,
filmy przeplatane zadaniami w różnej formie:
✅zagadek,

✅puzzli,

✅łamigłówek,

✅rebusów

✅gier z komputerem.

Przejdź na naszą platformę i zobacz jak wygląda kurs online matematyka klasa 4.
Wypróbuj razem z dzieckiem bezpłatnie pierwszą lekcję i dobrze się bawcie.

Odbieram bezpłatną lekcję